Youtube Channel

Կամիկաձե ԱԹՍ-ն Մարտակերտի վրա

Մարտակերտ քաղաքը և շրջակա բնակավայրերը շարունակում են մնալ հարվածի տակ #Հաղթելուենք               Город Мартакерт и близлежащие населенные пункты продолжают оставаться под ударом https://www.facebook.com/arcrun/posts/3385725618129689  1,745 total views

 1,745 total views

Подробнее


прекрасный голос мальчика. поразительно

В стакане в тёплом прокипячённом молоке развести сахар, муку и дрожжи в следующих пропорциях: молоко – 100 г, сахар – 1 ст. ложка, мука – 1 ст. ложка и пакетик дрожжей. Настоять в теплом месте…

 551 total views
How To Talk in Youtube Video?

This is gonna be so much easier to compel that on video than just picking something that you think is gonna rank in search. Another thing you should do is just focus on creating like…

 919 total views


What to Say in Your First YouTube Video?

It’s time to stop overthinking what you’re gonna say in your very first YouTube video, or what you’re gonna say in your next YouTube video. I’m gonna be walking through exactly what you should and…

 1,083 total views